Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
06.02.2023
Novinka! Polymer z Filipín 1000 Piso
https://www.bsp.gov.ph/SitePages/CoinsAndNotes/PolymerBanknote.aspx   https://youtu.be/aIrf2gJ9BeQ   číst celé
30.11.2022
Na vánoční veletrh Sběratel dorazily tisíce lidí i TV Nova
Raritní známky se skupinou U2, pamětní list ve formě bankovky vydaný k nedožitým sedmdesátinám Mira Žbirky nebo bankovku z fiktivní země z filmu Náv... číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1. Prodávajícím se rozumí podnikající fyzická osoba: Josef Kubička, IČ: 69112771, bytem Litochovice 49, 387 01 Volyně, tel: +420777326454, e-mail: alfila@seznam.cz. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím tohoto internetového obchodu objednává zboží prodávajícího bez ohledu na to, za jakým účelem toto zboží objednává. Zbožím se rozumí výrobky, které prodávající nabízí k prodeji a prodává v rámci své podnikatelské činnosti prostřednictvím svých internetových stránek www.alfila.cz, a to zejména námětové poštovní známky a potřeby pro sběratele.

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetových stránek www.alfila.cz.

3. Kupující objednáním zboží potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které akceptuje.

 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


1. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy na základě objednávky kupujícího učiněné prostřednictvím internetových stránek prodávajícího prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím elektronické zprávy jeho objednávku. 2. Kupující je povinen uvést v objednávce úplné a pravdivé údaje. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávky mohou být prodávajícím telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu ověřovány, aby nedošlo k případnému falešnému objednání na adresu zákazníka.

2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky zákazníka, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. V takovém případě bude zákazník na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou odeslanou na adresu, kterou zákazník zadal během objednávky.

3. Prodávající je povinen vyřídit řádnou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce nejpozději do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Nebude-li možné zboží odeslat v termínu uvedeném v předchozí větě, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce (spolu s uvedením důvodu prodlení a data předpokládaného odeslání zboží). Kupující je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit, a to v době od doručení elektronické zprávy o prodlení s odesláním zboží do okamžiku doručení elektronické zprávy prodávajícího o odeslání zboží na e-mailovou adresu kupujícího.

 

III. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ


1. Kupující se zavazuje odebrat zakoupené zboží a zaplatit za něj kupní cenu podle platného ceníku prodávajícího. Kupující se dále zavazuje zaplatit případné další poplatky (např. poštovné, dobírka), na něž byl před odesláním své objednávky upozorněn, není-li dále uvedeno jinak.

2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úhradě celé kupní ceny okamžikem převzetí zboží.

3. V případě, že kupující nepřevezme zboží, které mu bylo prodávajícím na základě uzavřené kupní smlouvy řádně zasláno (tj. nejedná se o případ, kdy bude zásilka poškozena), kupní smlouva zaniká ke dni vrácení nepřijatého zboží prodávajícímu. Kupující je v tomto případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s vyřízením objednávky, jakož i náklady na poštovné a balné.

 

IV. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


1. Ceny zboží v ceníku prodávajícího na internetových stránkách www.alfila.cz jsou uvedeny včetně DPH.

2. Kupní cenu je možné zaplatit dobírkou - hotově při převzetí zboží od dopravce.

3. Kupní cenu je možné dále po předchozí domluvě uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího čú: 2100324706/2010 s tím, že v tomto případě bude zboží kupujícímu odesláno až po zaplacení kupní ceny. V případě dodání zboží do zahraničí není možná platba na dobírku, zboží musí být uhrazeno bezhotovostním převodem před odesláním zboží. Náklady na poštovné u standardní zásilky budou účtovány podle aktuálního a platného ceníku České pošty s.p.

4. V případě dodání otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a neprodleně tyto vady reklamovat přímo u dopravce. Kupující od dopravce přebírá jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je kupující povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, je povinen na tuto skutečnost upozornit prodejce nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne doručení a to písemně e-mailem či telefonicky, přičemž je povinen označit o jakou zásilku se jednalo a nezaměnitelným způsobem popsat způsob a rozsah poškození zboží.

 

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


1. Jednal-li kupující při uzavírání této smlouvy jako spotřebitel (tj. jako fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) je podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od dodání zboží. Toto právo kupujícímu nenáleží v případě zboží upraveného podle přání kupujícího, v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

2. V případě odstoupení od smlouvy podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku musí kupující prodávajícímu zboží na vlastní náklady vrátit na adresu prodávajícího. Vrácené zboží nesmí být znehodnocené, nesmí jevit známky použití, ochranné plomby nesmí být narušené, a zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství a dokumentů (tj. zejména včetně faktury či dodacího listu). Při nesplnění podmínek v předchozí větě prodávajícímu vzniká proti kupujícímu právo na náhradu škody, případně i na vydání bezdůvodného obohacení.

3. V případě platného odstoupení od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku je prodávající povinen vrátit kupujícímu cenu vráceného zboží do 30 dnů od odstoupení, ne však dříve než bude zboží prodávajícímu kupujícím vráceno (viz. § 560 občanského zákoníku). Kupujícímu nevzniká právo na úhradu částky vynaložené na vrácení zboží.

4. Jestliže kupující jednal při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se obchodní podmínky v tomto ohledu obchodním zákoníkem.

 

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Zasláním své objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s tím, aby jím uvedené osobní údaje (zejména jméno, příjmení, adresa) byly zpracovány a vedeny v databázi prodávajícího. S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je oprávněn kupující kdykoliv odvolat.

2. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby prodávajícího (zejména za účelem plnění povinností a výkonu práv z kupních smluv a za účelem zasílání informací o zboží prodávajícího kupujícímu) a nejsou předávány třetím osobám s výjimkou, kdy je to nezbytné pro řádné splnění kupní smlouvy (např. sdělení adresy pro doručení zboží).

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravená těmito obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy soukromého práva, a to zejména občanským zákoníkem (z.č. 40/1964 Sb.), či případně obchodním zákoníkem (z.č. 513/1991 Sb.) pokud je kupující podnikatelem. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2013